İsmet Çavuşoğlu

İsmet Çavuşoğlu

1994     Anadolu Üniversitesi’nden lisans diploması aldı.
1997     İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nden resim çalışmaları ve “Soyut  Ekspresionizm’de   Figüratif   Öğelere ve Kavramlara Ayrıcalıklı Bir Bakış” konulu araştırma tezi  ile Yüksek  Lisans diploması aldı.
1999    İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Resim Dalında resim çalışmaları ve “1960 Sonrası Figüratif Resimde Biçim Sorunu: Figüratif Resmin Geleceği Üzerine Yeni Açılımlar, Yeni Önermeler ve Yeni Yorumlar” konulu araştırma tezi ile Sanatta Yeterlilik diploması aldı.
1999    KOÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümünde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı.
2007    Doçent ünvanı aldı ve doçentlik kadrosuna atandı.
2002 – 2011 yılları arasında Resim  Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı.
2009  - 2011 ( iki yıl )  Kocaeli Üniversitesi , Güzel Sanatlar Fakültesi  Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.
             Dekan Vekilliği yaptı ve Senato çalışmalarına katıldı.
2009 -  2012 Fakülte Yönetim Kurulu üyesi,
2011 – 2012 Resim Bölüm Başkanı,
2007 – 2012 Fakülte Kurulu üyesi olarak gorev yapti.
Kırkın  üzerinde uluslararası ve ulusal sempozyum ve kongrelerde sunmuş olduğu bildiriler, yayınlanmış makaleleri ve kitaplarda bölümleri vardır.
2012 – Profesör unvanı aldı ve Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakultesine atandı.
2014 - Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesine Dekan olarak Atandı ve halen bu görevine devam etmektedir.

             Sanatsal çalışmaları hakkında : 

            Şu ana kadar yurtiçinde ve yurtdışında Resim Sanatçısı olarak 74 kişisel sergi açtı ve 100’ün uzerinde karma sergiye ve yarışmalara katıldı. Toplam on ödül aldı. En son 2008 yılında İzmir’de düzenlenen I. Ulusal Suluboya Resim Yarışması’ndan Devlet Resim Heykel Müzesi özel ödülünü aldı. Ayrıca  kendi projeleri ile Kocaeli Üniversitesinin yeni Umuttepe Yerleşkesinde, yaklaşık 1000 (bin) metrekare mozaik çalışmaları ve 100 metrekare fresk çalışmaları gerçekleştirdi. Yağlıboyanın yanı sıra, baskı teknikleri ve  suluboya çalışmaları da  yapmaktadır.

Şu ana kadar  yurtiçinde ve yurtdışında onlarca resim sempozyumuna, sanat fuarlarına ve müzayedelere katıldı. 850’nin üzerinde  eseri Türkiye ve dünya müzelerinde, galerilerinde ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

Halen Yalova üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve resim çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir. Zaman zaman İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde  sanatsal  araştırmalar ve resim çalışmaları yapmaktadır.         

Sanat Görüşü: 

Çavusoğlu soyut ekspresyonist bir sanatçı olarak, yapıtlarında soyut ekspresyonizmin ilk döneminde figüratif öğeler içeren eserler üretmiş olan sanatçıları örnek alarak kendine özgü resimler üretmektedir. Farklı mekanlar, farklı zamanlar gibi temaları  geçmiş ve günümüzü eşzamanlı olarak işlemektedir. 

Sanatçıya Ait Eserler
^