Kerim Yetkin

Kerim Yetkin
Sanatçı Kerim Yetkin’in resim sanatına yönelimi henüz küçük yaşlarda modern resim konusunda ülkemizin öncü isimlerinden olan dedesi Celal Yetkin’in eserlerinden etkilenmesi ve dersler almasıyla başlar.

Bu yönelimi doğrultusunda yüksek öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamlayan sanatçı aynı yıllarda modern sanatın yeni akımlarını incelemek ve uygulamak üzere Paris ve Londra’daki saygın resim atölyelerinde desen ve kompozisyon çalışmalarına katılmıştır. Gerek öğrenimi süresince gerekse de mezuniyetinin ardından ilgi gören cam ve seramik eserleri çeşitli karma sergilerde yer almıştır.

Son dönemde resim çalışmalarına yoğunlaşan sanatçı birbirinden farklı objelerin oluşturduğu anlık kompozisyonları katmanlar halinde birbirini örter yapıda tuvallerine taşımıştır. Sıradan olarak görülen kırık dökük duvarlar, paslı zeminler, yüzeylerdeki çatlaklar ağaç gövdelerindeki yarıklar ve daha pek çokları sanatçının resimlerinde yer alan renk, desen ve doku katmanlarının ilham kaynaklarıdır. Alışılmışın dışında bir anlatımı yakalamak için farklı resim teknikleri kullanan sanatçı bu nedenle büyük ölçekli tuvallerde çalışmayı tercih ediyor. İlhamını tuvallerine yansıtırken klasik fırça darbeleri yerine kimi zaman bir spatula kimi zaman bir bıçak ve hatta bir toplu iğne kullanarak renk katmanları arasında kesikler, yarıklar, silmeler ve geçişler elde ediyor. Resimlerinde kendisine ilham kaynağı olan gözlem ve birikimlerini en basit şekliyle yansıtmaya çalışan sanatçı, kolayın içindeki zorluğu basit denilende ki karmaşayı anlatıyor.   O kadar ki sanatseverin ilk bakışta bu denli basit ve sade görünen resimlerden izledikçe farkına varıp derinden etkilenmesini sağlıyor.
Sanatçıya Ait Eserler
^