Özel İşler

Özel İşler


Bu kategoride ülkemizde veya dünyada, resim sanatı konusunda yer etmiş sanatçıların bizzat kendilerinden veya eserin imtiyaz sahibinden teslim alınmış olan özel sanat eserleri sergilenmektedir. Kategori dahilinde görülen eserlerin tamamı, "sanatçılar" kategorisi dahilinde olan diğer eserler gibi orijinaldir, "Özel İşler" kategorisinde replikalara yer verilmez.


Sanatçıya Ait Eserler
^