Handan Vardar

Handan Vardar

Türkiye’nin ilk av kuşları ressamı olan Handan Vardar, avcı eşi İnan Vardar ile olan 35 yıllık beraberliğinin başlangıcında avcılıkla tanıştı ve O’nun avcılığa olan merakını hep paylaştı ve destekledi. Bu ilginin bir sonucu olarak da, yaptığı seramik çalışmalarında ve katıldığı sergilerde figür olarak devamlı av kuşlarını kullandı.

Handan Vardar’ın yağlı boya resme yöneldiği yıllarda da konu yine av kuşları oldu, “Türkiye’nin Av Kuşları”  koleksiyonunu yapmak fikri de böyle doğdu. Türkiye’de yaşayan yerli av kuşları, yurdumuzdan geçen göçmen av kuşları ve çok nadir de olsa görülen rastlantısal konuklar titizlikle araştırıldı. Tespit edilen toplam 50 tür av kuşunun yaşama ortamları, yurdumuzda bulunduğu mevsimler, o coğrafyadaki bitkiler incelendi ve koleksiyon ortaya çıkmaya başladı.

Bundan sonraki koleksiyonun konusunun da Türkiye’deki memeli av hayvanları olacağını söyleyen Handan Vardar Eskişehir’de yaşıyor, evli ve iki çocuk annesi.
Sanatçıya Ait Eserler
^